03.02.2010 tarihinde yapılan paydaşlar toplantısı ile ilgili üniversitemizce çıkarılan bülteni görmek için aşağıdaki linki tıklayınız. 

http://nkutr.nku.edu.tr/bultenler/BolognaBulten.pdf       03.02.2010 tarihli paydaşlar toplantısı Sorular-Yorumlar

Ders tanım ve uygulama bilgileri formunun doldurulmasında program yeterlilikleri esas alınmalıdır. Tüm öğretim elemanlarına duyurulur.

BEK komisyonu tarafından birimlerden (Fakülte,Yüksek Okul,Meslek Yüksek Okulu) istenen bilgilerde yanlış anlaşılmalara neden olmaması için birimlere bağlı BÖLÜM/ANABİLİMDALI/PROGRAM larda bulunan öğretim elemanları yada idari personel tarafından hazırlanan form, bilgi vb. önce BÖLÜM/ANABİLİMDALI/PROGRAM  larda bulunan BEK BÖLÜM/ANABİLİMDALI/PROGRAM  komisyonlarına daha sonra bunlar da BEK FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKUL  komisyonlarına ve bunlar da BEK ÜNİVERSİTE  komisyonuna  resmi yazı ve elektronik ortamda ileteceklerdir. Üniversitemizde bu sürecin doğru ve sağlıklı yürütülmesi için bu hususa herkesin dikkatle uymaları gerektiği önemle duyurulur.

NKÜ Bologna Süreci görev tanımlamaları BEK Üyeleri başlığı altında yayınlanmıştır.

Tüm öğretim elemanlarımızın  vermekte olduğu derslere ilişkin ders tanım ve uygulama bilgilerini web üzerinden güncelleyerek 30.08.2011 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu hususa önemle uyulması Bologna süreci açısından çok önemlidir.